Avainsana-arkisto: isäkiintiö

Kotihoidon isäkiintiöllä kohti työelämän tasa-arvoa

Valtioneuvosto ilmoitti helmikuun alussa, ettei se vie eduskunnalle ns. perhepakettia osana laajempaa rakennepoliittista ohjelmaa. Perusteluna ilmoitettiin, etteivät arvioidut taloudelliset hyödyt olleet riittävät. Perhepaketti koostui kotihoidon kiintiöittämisestä puoliksi molemmille vanhemmille ja rajauksista lapsen subjektiiviseen oikeuteen saada kokopäiväinen päiväkotipaikka. Monet tahot arvostelivat esitystä kotihoidon kiintiöittämisestä perheiden valinnanvapauden rajoittamisena.

Mutta millaiset vaikutukset perhepaketin toteutumisella olisi ollut työelämän tasa-arvoistumiselle eli sille, että miehet ja naiset olisivat työelämässä toisiinsa nähden nykyistä yhdenvertaisemmassa asemassa? Vaikutukset olisivat olleet myönteiset.

Lain muutoksella olisi vaikutettu perheiden ja työnantajien asenteisiin siitä, että kummatkin vanhemmat ovat yhtä oikeutettuja ja pystyviä hoitamaan lasta kotona. Ennen kaikkea laki olisi saanut aikaan konkreettisia muutoksia perhevapaiden käytössä jo lyhyessä ajassa, kun mahdollisuus olisikin pakko.

Tilanne on seuraavanlainen kun perheet saavat asiasta itse vapaasti päättää: Kelan mukaan vuonna 2013 kotihoidon tukea käytettiin 88 prosentissa perheistä vanhempainvapaan jälkeen ainakin jonkin aikaa. Lasta hoitaa lähes aina (97%) äiti. Nykyinen järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1990.

Kotihoidon tuen kiintiöittäminen molempien vanhempien kesken lyhentäisi aikaa, jonka äidit ovat poissa työelämästä. Muutoksen jälkeen molemmilla puolisoilla olisi n. vuoden mittainen jakso käytettävänään. Tämä edistäisi naisten mahdollisuuksia työllistyä ja edetä uralla. On myös tutkitusti todettu, että naisten varhaisempi paluu perhevapailta työhön edistää palkkakehitystä ja tasaa puolisoiden taloudellista asemaa.

Jatka lukemista Kotihoidon isäkiintiöllä kohti työelämän tasa-arvoa

Mainokset